Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α έως το Ω με τη Μάγια Τσόκλη

Το Ζ της ζωής στον πλανήτη, αλλά και της Ζανζιβάρης

Episode Notes

Η Μάγια Τσόκλη φτάνει στο γράμμα Ζήτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ζ, όπως η ζωή στον πλανήτη, που όλες οι μελέτες δείχνουν ότι εκπέμπει σήμα κινδύνου, κυρίως από τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η τήξη των πάγων, η έλλειψη νερού, οι καταστροφικές πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η «κραυγή» της φύσης που οφείλουμε να ακούσουμε, λέει η Μάγια Τσόκλη και μας ταξιδεύει μέχρι τη Ζανζιβάρη, το Νησί των Μπαχαρικών.